ROYAL BOROUGH OF KENSINTON AND CHELSEA

Etkinlik Yeri : ROYAL BOROUGH OF KENSINTON AND CHELSEA

Etkinlik Tarihi : 22 Eylül 2017

IDFL Amaçları

Azınlık Etnik işletmelerin, profesyonellerin, bireylerin, küçük işletmelerin, sosyal işletmelerin ve işletme işletmeciliğini; toplum gelişimi alanlarında liderlik, yenilikçilik, yaratıcılık ve hayatta kalma becerileri sergileyen değişim yapıcıların seçkin sosyal ve ekonomik katkılarını tanımak; Toplulukları Sanat, Kültür ve Miras etkinliklerine katılmaya teşvik etmek ve desteklemek;
Toplulukları Sanat, Kültür ve Miras etkinliklerine katılmak üzere teşvik etmek ve desteklemek ve bu medyayı toplumsal katılım ve topluluk uyumluluğunu artırmak için bir araç haline getirmek;
Bireylerin, profesyonellerin, işletmelerin ve sosyal işletmelerin varlığını desteklemek için ağ oluşturma fırsatları yaratmak;
Kültürler arası ve ara bağlantılar arasındaki güçlü bağları güçlendirmek ve devam eden ilişkileri sürdürmek.
Kültürel çeşitliliğin sosyal, kültürel ve ekonomik faydalarını arttırmak en öncelikli amaçlarımızdır.

İngiltere’deki canlı çok kültürlü çeşitliliğimizi kutluyor ve kucaklıyoruz.
-IDFL Ekibi